Геодезически Услуги

Геодезически дейности при инвестиционното проектиране и строителството Устройствено планиране