Инвестиционно проектиране

Извършването на дейности, свързани със строителство и монтаж се изпълнява в съответствие с одобрени инвестиционни проекти. Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти се определя в Наредба №4, с която се разглеждат и взаимоотношенията между преките участници в инвестиционния процес – инвеститори, проектанти, изпълнители и контролни органи.

Инвестиционни проекти ГЕОДЕЗИЧЕСКА ЧАСТ ОТ ИНВЕРСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ - ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ ФАЗИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ЧАСТИ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ