За нас

Ако са ви необходими специализирани и квалифицирани знания в областта на Геодезия, Кадастър, Регулация и Инвестиционно Проектиране, Ние сме сигурен и надежден партньор. Екипа на ГЕООДИТ се състои от квалифицирани специалисти с богат опит. Поели сме ангажимент за гарантирано постигане на високо ниво на качество и бързина на изпълнение в конкретната задача, по начин съответстващ на изискванията на Клиента. В крак сме с най–новите технологии за обработка, анализ на данни и изработването на Вашите проекти.

Основни работни функции:
  • Изработване проекти за вертикално планиране ( ВП )
  • Трасиране – имотни граници, площни и линейни обекти, конструктивни елементи на сгради и съоражения
  • Изработване на геодезически снимки ( топографски план )
  • Изработване на проекти за целите на кадастъра
  • Изработване на подробни устройствени планове
  • Изработване на проект за делба

Няма невъзможни неща. Ние винаги сме насреща да откликнем на Вашите нужди. Можете да ни се доверите.


Благодарим Ви за посещението на нашия сайт. Моля не се колебайте да се свържете с нас!